പുതിയ പോസ്റ്റുകള്‍ ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍ അറിയിക്കാം. താഴെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസം കൊടുക്കുക.

Friday, May 18, 2012

എ. കെ ഹരികുമാര്‍ അക്ഷരജാലകത്തില്‍

കലാകൌമുദി 2012 മെയ്‌ ലക്കത്തില്‍ എം.കെ ഹരികുമാര്‍ അക്ഷരജാലകത്തില്‍ രണ്ടു മൈക്രോനോവലുകളെ പറ്റി പരാമര്‍ശിച്ചു. ശ്രീ. ഹരികുമാറിന്‌ നന്ദി. 

Saturday, May 5, 2012

വര്‍ണ്ണിഭയില്‍

എണ്റ്റെ രണ്ടു മൈക്രോ നോവലുകള്‍ എന്ന പുസ്തകത്തെ പറ്റി വര്‍ണിഭ കുടുബ സാംസ്കാരിക മാസിക 2012 ഫെബ്രുവരി ലക്കത്തില്‍ വന്ന പുസ്തക നിരൂപണം